2/14/2012

Világvége 2012

Mint azt már egy korábbi bejegyzésemben megírtam, idén van valami a levegőben: mindenki eléggé érdekesen viselkedik, az események pedig felpörögtek. Az amerikaiak december közepére várják a világ végét, a vakhitű keresztények pedig ugyanerre a napra várják a nagy figyelmeztetést. Az elsőre nem tudok mit írni, hisz' az amerikaiak mindent bevesznek... ellenben a másodikhoz álljon itt egy hosszabb idézet, amely minden kételyt el kell hogy oszlasson; ha valaki ezután is hisz a nagy figyelmeztetésben, az vagy vakhitű, vagy hülye.

Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket! Sokan jönnek majd a nevemben, s azt mondják magukról, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Háborúkról fogtok majd hallani, s háborús hírek fognak keringeni. Vigyázzatok, ne kerítsen hatalmába benneteket a félelem, ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég. Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínség, ragály üti fel a fejét, és a föld megrendül itt is, ott is. De ez még csak a kezdete a gyötrelmeknek. Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket. Sokan eltántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölik majd egymást. Számos hamis próféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek. A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az országnak ezt az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Amikor majd látjátok a szent helyen az iszonyatos pusztulást, amelyet Dániel próféta megjövendölt, akkor (...) aki a háztetőn van, ne jöjjön le, hogy kivigye a házából a holmiját, s aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elvigye köntösét. (...) Akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig és nem is lesz. Akkor, ha valaki azt mondja: Íme, itt a Krisztus vagy amott! - ne higgyétek. Álpóféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is. Lám, előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, hogy kinn van a pusztában, ne menjetek ki; hogy a házban rejtőzködik, ne higgyétek el! Amint a villám napkeleten támad, és napnyugatig látszik, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is. (...) Mindjárt e gyötrelmes napok után a Nap elhomályosul, a Hold nem világít, a csillagok lehullanak az égről és az egek erői megrendülnek. Akkor feltűnik az égen az Emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az Emberfia eljön az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. Elküldi angyalait hangos harsonaszóval, s összegyűjtik a választottakat a szélrózsa minden irányából, az ég egyik felétől a másikig. (...) Így, amikor már ezeket látjátok, magatok is megállapíthatjátok, hogy már közel van, az ajtóban. Bizony mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, amíg ezek be nem következnek. Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak. Azt a napot és órát azonban nem tudja senki, az ég angyalai sem, a Fiú sem, csak az Atya. (...) Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!

/Mt 13 2-15,17-19,21-27,29-31,33-36,44/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése