10/08/2012

Tanúskodni a sátán mellett

Újdonsült világunk egyik legsajnálatosabb folyamata - többek között -, hogy egyre több, a magát kereszténynek nevező vallás, felekezet, gyülekezet. Ezekre különösen igaz az a magyar mondás, hogy a fejétől bűzlik a hal, ugyanis alapjaiban vallanak, tanítanak olyasmiket, ami egész egyszerűen abszurd.

Az abszolút "leg" ezek közül a jehovák. Az egzegézis (keletkezéstörténet) szempontjából a zsidóság előtt létezett, mintegy nevezhető a zsidóság anyjának is. Maga a hit nem újkeletű, hiszen a zsidóságot is megelőzi, azaz legalább 3.000 éves; de az ezt valló felekezet az újkor terméke.

* Hitük szerint csak az erre kinevezett tanúk magyarázhatják és terjeszthetik az Isten szavát - ha ez így van, akkor miért lett közkincs a Biblia, miért nem lett a tanúk saját privilégiuma? "Útmutatásainak teljes bizalommal való követése az „önátadott igaz keresztények” (vagyis minden megkereszteltnek) fontos kötelessége: tehát e személyek nem is gondolkodnak el a kapott utasítások helyességéről, a közreadott gondolatok valóságtartalmáról" - ebből kifolyólag, ha azt mondom, ugorjanak bele a kútba, szó nélkül megteszik. Ezen mondat egyértelműsíti azt, hogy ezek az emberek az orruknál fogva vannak vezetve: ez nem vallási magyarázat, hanem nyelvtani, azaz a mondat szó szerinti értelmezése. A Példabeszédek 4:18-at felhasználva folyamatosan megújítják hitüket, mondván: megvilágosodott egy korábbi sötét folt.
* Hitük szerint Jézus nem más, mint Szent Mihály arkangyal, aki valóságos ember, de nem valóságos Isten. Ez a mondat már önmagának ellentmond, hiszen ez olyan, mint ha azt mondanám, hogy én nem vagyok más, mint a saját szomszédom. "Isten nem mindentudó, azaz amiről akar, arról nem tud" - ez egy abszolút no kommentes mondat... C. T. Russell, az alapító szerint az ember Jézus meghalt: ha meghalt, akkor miért hisznek egyáltalán? A kereszténység hitének (egyik) alapja a feltámadás, amit ez a mondat alapjaiban zár ki, tehát a jehovák egyértelműen nem keresztények. "Jézus feltámadása után megjelent a tanítványoknak hústestben és soha nem fog visszatérni" - a mondat első fele alapjaiban mond ellent az előző álíításnak; továbbá, ha soha nem fog visszajönni, akkor miért van a hit? "1914-ben született meg Isten Királysága" - de miért pont akkor? Több mint 1.800 évbe telt, amíg Isten átadta a világ feletti uralmat? "Jézus Krisztus 1919-ben szemlét tartott és úgy találta, hogy a magukat keresztényeknek vallók közül csupán egy kicsiny csoport, Az Őrtorony folyóirattal kapcsolatban levő személyek csoportja foglalatoskodott azzal, hogy gondot viseljenek Mesterük földi érdekeire" - érdekes módon erről a szemléről nem tud az égvilágon senki és semmilyen forrás sem maradt utána.
* "Mivel az embernek nincs olyan értelemben vett lelke, amely túlélhetné a test halálát, ezért amikor az ember teste meghal, akkor az a személy megsemmisül, megszűnik létezni' - ebből következőleg tagadják a túlvilág és a feltámadás létét, azaz még egy bizonyíték (feltámadás tagadása), hogy nem keresztény felekezetről van szó. "Jehova Isten Ádámot (és Évát) eredetileg tökéletesnek és bűntelennek teremtette azzal a céllal, hogy az emberiség családja örökké a paradicsomban, az édeni földön éljen, és soha ne mehessen a mennybe" - ebből kifolyólag nincs mennyország, tehát még egy állítás arra, mért alaptalan a hit: ha soha nem mehetek a mennybe, akkor miért higyjek?
* "Ökumenizmus: Helytelen lenne részt venniük vallásközi mozgalmakban és el kell különülniük a világ hamis vallásaitól" - a kereszténység alapja a feltétel nélküli szeretet; még egy ok, miért nem keresztények. Tiltott a vérátömlesztés, a politika, a hadviselés (!), a horrorfilmek és -könyvek, a nem jehovákkal való barátkozás (!), a születés- és névnapi partikon való részvétel. Megengedett a válás: "amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!" - ellentmondanak Jézusnak, ez tehát még egy ok. Főség, azaz a férfi több, mint a nő - ez az iszlám világban elfogadott, a keresztény alapnézeteknek viszont ellentmond. Ha egy tanú megszegi az alapelveket, kiközösítik - ez megint csak ellentmond a szeretetnek és a megbocsátásnak, ergo még egy ok. Nyílvántartást vezetnek a tagokról - no komment...
* A kedvenc mondataim: "Tagjaik külön képzésben részesülnek a Biblia és arra alapuló kiadványaik hatékony terjesztése érdekében; részletes képzést kapnak, hogyan érveljenek bármilyen, a hitüket érő kritikára, szerintük csupán látszólagos ellentmondásokra." - az igazán hívő ember lelkéből maga az Isten szól, ergo nem kell neki semmilyen képzés sem; még két ok: a másik, hogy meg sem próbálnak a dolgok végére járni, elfogadják a dolgokat úgy, ahogy vannak. "Az ENSZ a Jelenések könyvének fenevadja" - helyből leesek a székről a röhögéstől, normális ember nem mond ilyet.


A jehovák csak egy a magukat kereszténynek nevezők közül. A fenti magyarázatok az abszolút józan ész gondolatmenetei, tehát semmilyen külső hatás nem volt. Bízom benne, hogy minél több embert sikerül megóvnom attól, hogy eme hamis vallásnak behódoljanak...!

Nincsenek megjegyzések: